Phiên dịch loại B

Phiên dịch viên loại B là phiên dịch viên có thể phiên dịch tốt nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm, ít hiểu biết về chuyên ngành. Thường là người có chứng chỉ tiếng Nhật cấp độ N2, chưa đi du học Nhật Bản.

Mức phí chi tiết của phiên dịch viên loại B là như sau:

 

Loại hình phiên dịch

Mức phí cho 1 PDV

Ghi chú

Phiên dịch ngắt đoạn

150$/trọn ngày

90$/nửa ngày

Trọn ngày là

8:00AM~5:00PM bao gồm 1 tiếng nghỉ ăn trưa.

 

Nửa ngày là

8:00AM~12:00AM hoặc 1:00PM~5:00PM.

 

Phiên dịch ngoài giờ là phiên dịch trước 8:00Am, hoặc trong 12:00AM~1:00PM hoặc sau 5:00PM, tính theo block 15 phút.

Phí phiên dịch ngoài giờ

Phí trọn ngày÷8 giờ×150%(phí giờ)

Phí họp chuẩn bị trước

20$/giờ

 

Phí đi công tác qua đêm (trong Việt Nam)

30$/ngày

 

Phí tính cho thời gian đi lại, không làm việc

10$/giờ

Đi lại trước 8:00Am, hoặc sau 5:00PM, tính theo block 30 phút.

Phí hủy phiên dịch đã đặt

30% trị giá báo giá

Hủy vào ngày thứ 5 hoặc thứ 4 trước ngày bắt đầu dịch.

50% trị giá báo giá

Hủy vào ngày thứ 3 hoặc thứ 2 trước ngày bắt đầu dịch.

100% trị giá báo giá

Hủy vào ngày liền trước hoặc đúng ngày bắt đầu dịch.

 

Trường hợp nên sử dụng phiên dịch viên loại B:

  • Phiên dịch và tháp tùng các buổi chào xã giao, giới thiệu sản phẩm đơn giản.
  • Phiên dịch và tháp tùng các chuyến khảo sát.