Phiên dịch loại S

Phiên dịch viên loại S là phiên dịch viên top 10 giỏi nhất tại Việt Nam. Không chỉ giỏi ngôn ngữ, dày dạn kinh nghiệm phiên dịch mà còn hiểu biết sâu rộng về chuyên ngành. Thường là người có chứng chỉ tiếng Nhật cấp độ cao nhất (N1), du học Nhật Bản trên 1 năm, kinh nghiệm phiên dịch trên 10 năm, từng phiên dịch cho trên 50 tổ chức.

Mức phí chi tiết của phiên dịch viên loại S là như sau:

 

Loại hình phiên dịch

Mức phí cho 1 PDV

Ghi chú

Phiên dịch ngắt đoạn cho cuộc họp bởi 1 phiên dịch viên

400$/trọn ngày

240$/nửa ngày

Trọn ngày là

8:00AM~5:00PM bao gồm 1 tiếng nghỉ ăn trưa.

 

Nửa ngày là

8:00AM~12:00AM hoặc 1:00PM~5:00PM.

 

Phiên dịch ngoài giờ là phiên dịch trước 8:00Am, hoặc trong 12:00AM~1:00PM hoặc sau 5:00PM, tính theo block 15 phút.

Phiên dịch ngắt đoạn cho khóa học, sự kiện, workshop, hội thảo bởi nhóm 2 phiên dịch viên

400$/trọn ngày

240$/nửa ngày

Phiên dịch ngắt đoạn cho khóa học, sự kiện, workshop, hội thảo bởi duy nhất 1 phiên dịch viên

600$/trọn ngày

360$/nửa ngày

Phiên dịch đồng thời kiểu nói thầm bên cạnh

600$/trọn ngày

360$/nửa ngày

Phiên dịch đồng thời kiểu cabin bởi nhóm 2 phiên dịch viên

700$/trọn ngày

420$/nửa ngày

Phiên dịch đồng thời kiểu cabin bởi duy nhất 1 phiên dịch viên

1400$/trọn ngày

840$/nửa ngày

Phí phiên dịch ngoài giờ

Phí trọn ngày÷8 giờ×150% (phí giờ)

Phí phiên dịch vào ngày nghỉ

Phí ngày×120%

Ngày nghỉ là thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ.

Phí họp chuẩn bị trước

30$/giờ

 

Phí đi công tác qua đêm (trong Việt Nam)

50$/ngày

 

Phí tính cho thời gian đi lại, không làm việc

17$/giờ

Đi lại trước 8:00Am, hoặc sau 5:00PM, tính theo block 30 phút.

Phí hủy phiên dịch đã đặt

30% trị giá báo giá

Hủy vào ngày thứ 5 hoặc thứ 4 trước ngày bắt đầu dịch.

50% trị giá báo giá

Hủy vào ngày thứ 3 hoặc thứ 2 trước ngày bắt đầu dịch.

100% trị giá báo giá

Hủy vào ngày liền trước hoặc đúng ngày bắt đầu dịch.

 

Trường hợp nên sử dụng phiên dịch viên loại S:

  • Dịch cabin, dịch ngắt đoạn trong những hội thảo quan trọng, không được phép thất bại.
  • Làm việc với cấp chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ trở lên.
  • Họp báo
  • Những buổi đàm phán, cuộc họp quan trọng: mua bán sáp nhập doanh nghiệp, họp hội đồng quản trị,...