Bạn đang cần phiên dịch viên tiếng Nhật?
Xin vui lòng cho biết:
Bạn cần PDV như thế nào
Thời gian
Địa điểm
Nội dung họp
Nibe sẽ tìm phiên dịch viên cho bạn trong vòng 60 phút
Kết quả gửi về liên hệ sau:
Tên của bạn:
Email:
Điện thoại:
2349dc