Biên dịch + Công chứng

Lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi là dịch thuật tiếng Nhật và công chứng tài liệu

Hoạt động từ năm 2004 đến nay, chúng tôi đã biên dịch trên 200.000 trang tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, từ tiếng Nhật sang tiếng Anh, từ tiếng Anh sang tiếng Nhật.

Cần mẫn và cẩn thận, 1300 cộng tác viên biên dịch tiếng Nhật của NIBE đang phục vụ trên 200 khách hàng Nhật Bản.