Phiên dịch

Bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ liên lạc, giao tiếp với đối tác người Nhật, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Các phiên dịch viên giỏi tiếng Nhật, thạo chuyên ngành của NIBE sẽ nỗ lực hết lòng giúp bạn có quan hệ tốt và giao dịch thành công với đối tác Nhật Bản.