Phiên dịch tập sự


Mức phí chi tiết của phiên dịch viên tập sự là như sau:

Là sinh viên, tu nghiệp sinh hoặc người biết tiếng Nhật đang thực tập làm phiên dịch viên.    

Loại hình phiên dịch

Mức phí cho 1 PDV

Ghi chú

Phiên dịch ngắt đoạn

70$/trọn ngày

42$/nửa ngày

Trọn ngày là

8:00AM~5:00PM bao gồm 1 tiếng nghỉ ăn trưa.

 

Nửa ngày là

8:00AM~12:00AM hoặc 1:00PM~5:00PM.

 

Phiên dịch ngoài giờ là phiên dịch trước 8:00Am, hoặc trong 12:00AM~1:00PM hoặc sau 5:00PM, tính theo block 15 phút.

Phí phiên dịch ngoài giờ

Phí trọn ngày÷8 giờ×150%(phí giờ)

Phí họp chuẩn bị trước

15$/giờ

 

Phí đi công tác qua đêm (trong Việt Nam)

30$/ngày

 

Phí tính cho thời gian đi lại, không làm việc

10$/giờ

Đi lại trước 8:00Am, hoặc sau 5:00PM, tính theo block 30 phút.

Phí hủy phiên dịch đã đặt

30% trị giá báo giá

Hủy vào ngày thứ 5 hoặc thứ 4 trước ngày bắt đầu dịch.

50% trị giá báo giá

Hủy vào ngày thứ 3 hoặc thứ 2 trước ngày bắt đầu dịch.

100% trị giá báo giá

Hủy vào ngày liền trước hoặc đúng ngày bắt đầu dịch.

Trường hợp nên sử dụng phiên dịch viên loại tập sự:

  • Đón tiễn, hướng dẫn thăm quan, buổi làm việc đơn giản.